bootstrap responsive templates

Title with Solid Background Color

Welcome to the web site of
  Department of Urban Sociology and Sociology
of Territorial Collectivities

Our Department is one part of the
Institute of Sociology
Sociological-Historical Faculty
Rzeszów University


On this page you will find information
on the activities of the Department

About us

Our team:

Head: 
Prof. Zbigniew Rykiel

Staff:
Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk
Mariusz Palak, PhD
Krzysztof Piróg, PhD
Jarosław Kinal, PhD 


Post-graduate Students:
Gabriela Brzozowska, M,A,
Mariola Kinal, M.A.
Rafał Waśko, M.A.

Our conferences:

2009 - "Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych"


2011  - "Przestrzeń Społeczna a zachowania wyborcze"


2012 - "Przestrzeń Społeczna Metropolii"

             "Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością."


2013  - " Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością - II edycja"


2014 -  "Estetyka w przestrzeni społecznej"

              "Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością - III edycja"


2015   - "Socjologia codzienności.  Zjawiska, rytuały ceremoniały."

               "Przestrzeń społeczna a zachowania wyborcze."

2016  - "Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych"